Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Чем бы вы хотели заниматься в 6-й школьный день?
Всего 100 человек
Голосование
Чего не хватает на сайте?
Всего 93 человека
Голосование
Куда бы вы хотели съездить на экскурсию?
Всего 118 человек

План МО классных руководителей

Дата: 16 января 2015 в 16:06, Обновлено 12 сентября 2017 в 13:14

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар Кольненскага

дзіцячага сада-сярэдняй школы

____________С.П.Шруб

30.08.2017г.

План работы метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў

дзяржаўнай установы адукацыі “Кольненскі дзіцячы сад- сярэдняя школа”

на 2017/2018 навучальны год

Тэма: Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці класнага кіраўніка як залог прадастаўлення якасных адукацыйных  паслуг.

Мэта: павышэнне метадычнага і прафесійнага ўзроўню класных кіраўнікоў.

          Задачы:

  • арганізацыя інфармацыйна-метадычнай дапамогі класным  кіраўнікам;
  • актыўнае ўключэнне класных кіраўнікоў у творча-педагагічную дзейнасць;
  • стварэнне інфармацыйна-педагагічнага банка ўласных дасягненняў, папулярызацыя ўласнага вопыту;
  • удасканаліваць методыку работы класных кіраўнікоў па арганізацыі выхаваўчага працэсу ў класе ў свеце сучасных тэхналогій;
  • садзейнічаць актыўнаму ўкараненню інтэрактыўных форм работы з навучэнцамі і іх бацькамі па ўмацаванню нацыянальных і сямейных традыцый;
  • забяспечыць пераемнасць ў арганізацыі работы класнага кіраўніка з дзецьмі і падлеткамі па фарміраванню здаровага вобразу жыцця на ўсіх ступенях навучання.

Пасяджэнне №1 (жнівень)

Тэма: Арганізацыя выхаваўчай  і ідэалагічнай работы ў 2017/2018 навучальным годзе

Мэта: забяспячэнне нарматыўна-метадычнага суправаджэння выхаваўчага працэсу; каардынацыя планавання, арганізацыі і педагагічнага аналізу выхаваўчых мерапрыемстваў класных кіраўнікоў; знаёмства з нарматыўнымі дакументамі і актамі.

Форма правядзення:  інструктыўна-метадычная нарада

Час правядзення: жнівень

Пытанні для абмеркавання:

1. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за мінулы навучальны год. 

2. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма «Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе». Абмеркаванне і зацвярджэнне плана работы на 2017/2018 навучальны год.

3. Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік. 

4. Удзел класных кіраўнікоў у рабоце шостага школьнага дня. 

5.Сацыяльны пашпарт класа, асаблівасці запаўнення. 

 Практычная частка:

  1. Выстаўка метадычнай літаратуры “Планаванне выхаваўчай работы ў класе”.
  2. Нарматыўна-прававая база класнага кіраўніка.
  3. Выпрацаванне метадычных рэкамендацый.

Літаратура:

1.Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Особенности организации  воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году»

2. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь: утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15.08.2015 № 82

3. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи на 2016-2020гг. от 22 февраля 2017 , №9

3.Планирование воспитательной работы в классе и ее учет: Метод.рекомендации. Праблемы выхавання. Веснiк адукацыi. 2012. № 3

4.Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе. М., 2002.

5. Сергеева В.П. Классный руководитель: планирование и организация работы от А до Я. М., 2001.

Пасяджэнне №2 (лістапад)

 Тэма: Фарміраванне інфармацыйнай культуры вучняў. Інфармацыйная гадзіна як эфектыўная форма інфармацыйна - прапагандысцкай работы.

Мэта: сістэмна ўплываць на фарміраванне інфармацыйнай культуры  вучняў.

Задачы:

-вызначыць асноўныя задачы ў арганізацыі эфектыўнай працы па фарміраванні інфармацыйнай культуры  вучняў;

 - абмяняцца вопытам падрыхтоўкі і арганізацыі інфармацыйных гадзін.

Форма правядзення: круглы стол.

Час правядзення: лістапад

Пытанні для абмеркавання:

1. Фарміраванне інфармацыйнай культуры  вучняў. Крытэрыі ацэнкі эфектыўнасці інфармацыйнай гадзіны.

2. Дні інфармавання – эфектыўная форма інфармацыйна - прапагандысцкай  работы.

 3. Формы правядзення інфармацыйных гадзін. Ацэнка якасці правядзення інфармацыйных гадзін. 

Практычная частка

 - арганізацыя ўзаеманаведвання  інфармацыйных гадзін.

Літаратура:

1.Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенню інфармацыйных гадзін ва ўстановах адукацыі ад 15 ліпеня 2013 г.

2.Рэкамендацыі па выкарыстанню дзяржаўнай сімволікі ва ўстановах адукацыі ад 15 ліпеня 2013 г.

Пасяджэнне №3

Тэма: Фарміраванне культуры быту і вольнага часу  дзяцей і моладзі – адзін з найважнейшых аспектаў дзейнасці ўстановы адукацыі

Мэта: вывучэнне  асаблівасці  фарміравання культуры быту і вольнага часу падрастаючага  пакалення

Форма работы:  творчая гасцінная

Час правядзення:  студзень

Пытанні для абмеркавання:

1.    Узаемадзеянне школы і сям'і з мэтай павышэння педагагічнай культуры бацькоў

2. Формы   і   спосабы   арганізацыі   культуры  дасугавай    дзейнасці,  як найважнейшая  сродак  прафілактыкі  супрацьпраўных  паводзін.

3.  Роль мерапрыемстваў шостага школьнага дня ў фарміраванні культуры быту  і  вольнага  часу  дзяцей  і  моладзі.

Практычная частка

1. Наведванне і аналіз праведзеных адкрытых мерапрыемстваў.

2.  Распрацоўка сучасных форм правядзення класнай гадзіны

Літаратура:
1. Багдановіч О. Н. Пазакласная праца ў школе. Практычныя рэкамендацыі для педагогаў, класных кіраўнікоў. /О.Н. Багдановіч. -  Мазыр: Белы вецер.- 2008.-138с.
2.Катович Н.К. Формы и методы взаимодействия семьи и школы./

Н.К. Катович.-Минск: Национальный институт образования.-2011.- 196 с.

 3. Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні і арганізацыі мерапрыемстваў шостага школьнага дня.

Пасяджэнне № 4

Тэма: Полікультурнае выхаванне ў сучаснай школе

Мэта: фарміраванне асобы вучня, гатовай да ўспрымання і павазе разнастайнасці культурнага багацця іншых нацыянальнасцей, выхаванне "этнічнай свядомасці"  

Форма правядзення:  семінар-практыкум

Час правядзення: сакавік

Пытанні для абмеркавання:

1. Навукова-метадычныя асновы арганізацыі полікультурнай адукацыі ў школе. 

2.Паняцце "полікультурнасть" у сістэме адукацыі, яго асаблівасці.

 3. Фарміраванне ў вучняў умення жыць у полікультурным свеце.

Практычная частка:

- Наведванне і аналіз праведзеных адкрытых мерапрыемстваў.

 Літаратура:

1.Анатольева, Н. С. Воспитание культуры межнациональных отношений у учащихся в поликультурной среде  // Сацыяльна-педагагічная работа . – 2008. – №4. – С.60-64.

2.Валишин, Ю. Культура мира – важнейшее направление деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО //  Воспитание школьников. -  2003. – № 1. –  С.9-15.

3.Шубина, Н. Воспитание поликультурной личности // Воспитание школьников. – 2007. – №3. – с.7-15.

4.Методические рекомендации по организации поликультурного воспитания учащихся

5. Поликультурное воспитание в современной школе/ сост. Н.В.Котова.-Минск :Красико-Принт,2015.-128 с.

Пасяджэнне № 5

Тэма: Аналіз работы метадычнага аб'яднання па стварэнню ўмоў для развіцця творчай работы асобы.

Мэта: абагульненне вопыту, падвядзенне вынікаў і аналіз работы класных кіраўнікоў

Форма правядзення: творчая справаздача

Час правядзення: май

Пытанні для абмеркавання:

1. Аналіз дзейнасці метадычнага аб'яднання за 2017/2018 навучальны год.

2. Аналіз выхаваўчай работы ў класных калектывах школы.

3. Арганізацыя летняга адпачынку навучэнцаў.

 

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце                       Т.І. Петрушкевіч

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.